Jamesեյմս Դինը չի սանրվում միայն

1030

Stնցող և շողշողուն Անժելա Ատտիսոնը Jamesեյմսի նոր վարսահարդարն է: Եթե ​​Jamesեյմսը բախտ ունենա, նա կարող է ոչ միայն գեղեցիկ սանրվել, այլև Անժելա Թվատին: